Hüküm Ve Şartlar

Justin Beauty, Sitede mevcut olan içerik ve hizmetleri size Gizlilik Politikası ile Site üzerinde bulabileceğiniz ve tamamı işbu hüküm ve şartların bir parçası kabul edilen ve bunlara dahil olan bazı işlevler, özellikler veya promosyonlar ile müşteri hizmetleri ile bağlantılı diğer şartlar ve koşullar ve politikalara tabi olarak sağlamaktadır. Sitemize erişmek veya Sitemizi kullanmakla, bu Hüküm ve Şartları okuduğunuzu, anladığınızı ve bunları herhangi bir sınırlama veya çekince söz konusu olmaksızın kabul ettiğinizi tasdik ediyorsunuz.


Gizlilik

Gizlilik uygulamalarımızı anlayabilmek için lütfen Gizlilik Politikası‘nı inceleyeniz.


Kişisel Kullanıma Yönelik Ürün ve Hizmetler

Site’de tarif edilen ürün ve hizmetler ve bunlara ilişkin olarak sizlere sağlayabileceğimiz herhangi bir numune yalnızca kişisel kullanım içindir. Ürünlerin veya hizmetlerin veya bizden aldığınız numunelerin herhangi birisini satamaz yahut ticari amaçlı kullanamazsınız. Hüküm ve Şartlar’ın ihlaline yol açabilecek olan durumların oluşması halinde, bildirimde bulunarak veya bulunmadan, münhasır kanaatimiz doğrultusunda, sizlere verebileceğimiz herhangi bir ürün veya hizmeti iptal etme veya miktarını azaltma hakkımızı saklı tutuyoruz.


Satın Alıma İlişkin Politika ve Prosedürler

Site üzerinden verilen siparişlere ilişkin politika ve prosedürleri görmek için (siparişlerin işlenmesi, nakliye ve işlemden geçme, iade ve değiştirmeler gibi),Sıkça Sorulan Sorular bölümünü ziyaret ediniz.


Bilgilerin Doğruluğu

Site’de sergilenen ürünlerin tarifleri mümkün olduğunca doğru, tam, güvenilir, güncel ve hatasız yapılmaktadır. Ancak, tabi olunan hukuk tarafından müsaade edildiği ölçüde, ürün tarifleri, renkleri, bilgileri veya Site’de yer alan diğer içeriklerin doğru, tam, güvenilir, güncel ve hatasız olduğu garanti edilmemektedir.


Fikri Mülkiyet

Markalar, logolar, hizmet markaları, metinler, grafikler, logolar, buton ikonları, resimler, ses klipleri, veri derlemeleri ve yazılımlar ve bunların derleme ve düzenlemeleri de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Site’de yer alan tüm bilgi ve içerikler ve bunların “görüntü ve hissiyatı” (birlikte “İçerik”) Justin Beauty’nin, bağlı kişilerimiz, ortaklarımız veya lisans verenlerimizin mülkiyetinde olup, bunlar, telif hakları ve markalara ilişkin kanunlar da dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve uluslararası antlaşmalar tarafından korunmaktadır.

Tabi olunan hukuk çerçevesinde gerekli olan haller dışında, ne İçerik ne de Site’nin herhangi bir kısmı, kısmen veya tamamen, açık ön yazılı rızamız olmadan herhangi bir amaç için kullanılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, satılamaz, yeniden satılamaz, erişim sağlanamaz, değiştirilemez veya başkaca bir şekilde istifade edilemez.


Yükümlülük ve Sorumluluklar

Site’ye erişim veya Site’nin kullanımında, işbu Hüküm ve Şartlar’a ve erişim ve kullanıma ilişkin olarak Site’de yayınlanan özel uyarı ve talimatlara uymanız, hukuk ve iyi niyet çerçevesinde hareket etmeniz beklenmektedir. Site’de veya herhangi bir İçerik’te veya Site’de görünebilen hizmetlerde herhangi bir değişiklik veya tadilat yapamaz ve Site’nin bütünlüğüne ve işleyişine herhangi bir şekilde zarar veremezsiniz. İşbu Hüküm ve Şartlar’ın herhangi başkaca bir hükmünün genelliğine sınırlama getirmeksizin, işbu Hüküm ve Şartlar’da belirtilen yükümlülüklerinizden herhangi birisi bakımından ihmal ile veya kasten temerrüde düşmeniz halinde, bunun Justin Beauty’ye, bağlı kişileri, ortakları veya lisans verenlerine karşı sebep olabileceği tüm zarar ve ziyanlardan sorumlu olacaksınız.


Üçüncü Kişi Bağlantıları

Herhangi bir web sitesi dışındaki sayfaların içeriğinden veya Site’ye veya Site’den bağlantılı olan herhangi başkaca web sitelerinden sorumlu değiliz. Site’de görünen bağlantılar yalnızca kolaylık sağlama amaçlı olup, bunlar, bizim veya bağlı kişilerimiz veya ortaklarımızın atıf yapılan içeriği, ürünü, hizmeti veya tedarikçiye yönelik bir desteği değildir. Web sitesi dışındaki herhangi bir sayfadan veya diğer web sitelerinden veya sitelerine yaptığınız bağlantıların riski tamamen size aittir. Bunları incelemekten veya değerlendirmekten hiçbir şekilde sorumlu değiliz, ve Site’ye veya Site’den web sitesi dışındaki sayfalara veya diğer web sitelerine sağlanan bağlantıların tekliflerini garanti etmiyoruz veya bunların gizlilik politikaları ve hüküm ve şartları da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, söz konusu sayfaların ve web sitelerinin işlemleri, içeriği, ürünleri veya hizmetleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük almıyoruz. Ziyaret ettiğiniz tüm web sitesi dışındaki sayfaların ve diğer web sitelerinin hüküm ve şartları ve gizlilik politikalarını dikkatlice incelemelisiniz.


Özel Vasıflar, İşlevler ve Olaylar

Bu Site

(a) işbu Hüküm ve Şartlar’a ek veya bunların yerine geçecek kullanım şartları, kurallar ve/veya politikalara tabi olabilecek; ve

(b) tarafımızca veya üçüncü kişilerce sunulabilecek olan

bazı özel vasıflar ve işlevler veya olaylar (yarışmalar, çekilişler veya diğer teklifler gibi) sunabilir. Böyle bir durumda, sizlere bunları bildireceğiz ve bu tekliflerden yararlanmayı seçtiğiniz takdirde, söz konusu teklifleri kullanımınızın söz konusu ek veya ayrı kullanım şartlarına, kurallara ve/veya politikalara tabi olmasını kabul etmiş sayılacaksınız.


Sunumlar

Tarafımıza sağladığınız herhangi bir soru, geri bildirim, tavsiye, fikir veya diğer bilgiler (birlikte, “Sunumlar“) tescilli veya gizli değilmiş gibi muamele görecektir. Gizlilik Politikası’nın şartlarına tabi olmak üzere ve tabi olunan hukuk tarafından kabul edildiği ölçüde, herhangi bir Sunum’u iletmek veya yayınlamakla, işbu belge ile bizlere, herhangi bir Sunum’u tamamen veya kısmen kopyalama, bunlardan türev işler elde etme, bunları şu anda bilinen veya bundan sonra geliştirilecek olan herhangi bir şekilde, ortamda veya teknoloji ile, ister tek başına ister diğer işlerin bir parçası olarak dağıtma veya gösterme ve Sunum’u kendi ürün ve hizmetlerimiz içerisinde veya bunlarla bağlantılı olarak kullanma da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Sunum’u uygun gördüğümüz herhangi bir şekilde kopyalama, kullanma, çoğaltma, değiştirme, adapte etme, tercüme etme, yayınlama, lisans verme, dağıtma, satma veya temlik etme hakkını veriyorsunuz. Ayrıca, Sunum’un geri verilmeyeceğini ve Sunumunuz’u ve Sunum içerisindeki herhangi bir fikir, konsept veya know-how’u, para veya herhangi bir şeklide başkaca bir karşılık ödemeksizin, ürünlerin geliştirilmesi, imalatı, dağıtımı ve pazarlanması da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kullanabileceğimizi de onaylıyorsunuz.

Bir Sunum yaptığınızda, bu Sunumunuz’a ilişkin haklara sahip olduğunuzu veya bunları başkaca bir şekilde kontrol ettiğinizi beyan ve garanti ediyorsunuz. Ayrıca, söz konusu Sunum’un yazılım virüsleri, ticari teşvik, zincirleme mektuplar, toplu postalar veya herhangi bir türden “spam” oluşturmadığını veya içermediğini de beyan ve garanti ediyorsunuz. Yanlış bir e-posta adresi kullanamaz, herhangi bir kişi veya kuruluşu taklit edemez, veya bizleri başkaca bir şekilde herhangi bir Sunum’un menşei hakkında yanlış yönlendiremezsiniz. Bizi, Herhangi bir Sunum’daki herhangi bir hak ile ilgili herhangi bir talepten kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı tüm talepler veya herhangi bir Sunum’dan kaynaklanan tüm zararlara karşı tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz.


Kullanıcı İçeriği

Bir veri, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, görüntü, video, mesaj veya başkaca malzemeleri ilettiğinizde, yüklediğinizde, yayınladığınızda, e-posta ile gönderdiğinizde veya başkaca bir şekilde Site’de sağladığınızda (“Kullanıcı İçeriği”), söz konusu Kullanıcı İçeriği’nden tamamen sorumlu olursunuz. Söz konusu Kullanıcı İçeriği, bir Sunum teşkil eder. Bu, bizim değil, tüm üçüncü kişilerin Site’de yayınladıkları tüm Kullanıcı İçeriği’nden tamamen sorumlu olduğu anlamına gelir.

(a) Hukuka aykırı, zararlı, tehdit, istismar, taciz, işkence edici, aşağılayıcı, terbiyesiz, müstehcen, hakaret edici, başkalarının gizliliğine müdahale eden, nefret dolu veya ırk ve etnik köken açısından veya başkaca bir şekilde sakıncalı olan;

(b) herhangi bir kanun çerçevesinde veya sözleşme veya vekalet ilişkileri çerçevesinde verme yetkisini haiz olmadığınız;

(c) yanlış, hatalı veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz;

(d) herhangi bir üçüncü kişi tarafından karşılığında tazmin edildiğiniz veya herhangi bir karşılık verildiğiniz; veya

(e) herhangi bir tarafın herhangi bir patent, marka, ticari sır, telif hakkı veya başkaca tescilli haklarını ihlal eden


Kullanıcı İçeriği’nin iletilmesi, yüklenmesi, yayınlanması, e-posta ile gönderilmesi veya başkaca bir şekilde Site’ye sağlanması ile iştigal etmeyeceğinizi veya başkalarının bunlarla iştigal etmesine destek olmayacağınızı veya teşvik etmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz. Ayrıca, zincir mektuplar, toplu postalar veya herhangi bir türden “spam” de dahil olmak üzere herhangi bir yazılım virüsü, talep edilmeyen veya izin verilmeyen reklam, istek veya promosyon malzemesini iletmemeyi, yüklememeyi, yayınlamamayı, e-posta ile göndermemeyi veya başkaca bir şekilde sağlamamayı da kabul ediyorsunuz. Ayrıca,

Kullanıcı İçeriği’nin iletilmesi, yüklenmesi, yayınlanması, e-posta ile gönderilmesi veya başkaca bir şekilde Site’ye sağlanması ile iştigal etmeyeceğinizi veya başkalarının bunlarla iştigal etmesine destek olmayacağınızı veya teşvik etmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz. Ayrıca, zincir mektuplar, toplu postalar veya herhangi bir türden “spam” de dahil olmak üzere herhangi bir yazılım virüsü, talep edilmeyen veya izin verilmeyen reklam, istek veya promosyon malzemesini iletmemeyi, yüklememeyi, yayınlamamayı, e-posta ile göndermemeyi veya başkaca bir şekilde sağlamamayı da kabul ediyorsunuz. Ayrıca,

(ii) herhangi bir şekilde küçüklere zarar verilmesi de dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü kişiyi, başkasının taciz edilmesinin savunulması da dahil olmak üzere, “gizlice takip etmemeyi” veya başkaca bir şekilde taciz etmemeyi;

(iii) herhangi bir Kullanıcı İçeriği’nin menşeini saklamak için üstbilgileri taklit etmemeyi veya tanımlayıcıları başkaca bir şekilde manipüle etmemeyi;

(iv) kasten veya kasıtsız olarak herhangi bir tabi olunan yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası kanunu ihlal etmemeyi; veya

(v) diğer kullanıcılar hakkında kişisel kimlik bilgilerini toplamamayı veya depolamamayı da kabul ediyorsunuz.


Site’ye iletilen veya Site’ye konulan Kullanıcı İçeriği’ni desteklemiyoruz veya kontrol etmiyoruz, ve bu nedenle, Kullanıcı İçeriği’nin doğruluğunu, bütünlüğünü veya kalitesini garanti etmiyoruz. Site’yi kullanarak, size saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı gelebilecek Kullanıcı İçeriği’ne maruz kalabileceğinizi anlıyorsunuz. Hiçbir durumda, herhangi bir Kullanıcı İçeriği’ndeki herhangi bir hata veya eksiklik veya iletilen, yüklenen, yayınlanan, e-posta ile gönderilen veya Site aracılığıyla başkaca bir şekilde sağlanan herhangi bir Kullanıcı İçeriği’nin kullanımı neticesinde tarafınızca katlanılan herhangi bir türden zarar veya ziyan da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir Kullanıcı İçeriği’nin herhangi bir şekilde kullanımından sorumluluk kabul edilmemektedir.


Münhasıran kendi takdirimiz doğrultusunda, herhangi bir Kullanıcı İçeriği’ni yayınlamayı reddetme veya kaldırma hakkını (ancak yükümlülüğünü değil) haiz olduğumuzu ve herhangi bir Kullanıcı İçeriği’ni değiştirme, sıkıştırma veya silme hakkını saklı tuttuğumuzu tasdik ediyorsunuz. Yukarıdaki hükmün veya işbu Hüküm ve Şartlar’ın herhangi başka bir hükmünün genelliğine sınırlama getirmeksizin, işbu Hüküm ve Şartlar’ı ihlal eden veya başkaca bir şekilde sakıncalı olan herhangi bir Kullanıcı İçeriği’ni kaldırma hakkına sahip bulunuyoruz ve işbu Hüküm ve Şartları ihlal eden veya başkalarının haklarını zedeleyen herhangi bir kullanıcıya ön bildirimde bulunmaksızın hizmet vermeyi reddetme hakkını saklı tutuyoruz.


Telif Haklarına İlişkin Şikayetler


(i) ihlal edildiğini ileri sürdüğünüz telif hakkına sahip iş(ler)in tanımı ve telif hakkı sahibi olduğunuza veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair teyit;

(ii) ihlal ettiğini iddia ettiğiniz malzemenin tarifi ve söz konusu malzemenin Site’deki yeri;

(iii) adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz.


Telif hakkı ihlallerine ilişkin talep bildirimleri için “Nisbetiye Mah. Gazi Güçnar Sokak Uygur İş Merkezi No:4/7 Beşiktaş /ISTANBUL” adresine posta yoluyla, 0212 337 27 67 numaralı hatta telefon yoluyla, yahut contact@justinbeauty.net adresine e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.


Beyan ve Sorumluluklar; Sorumluluğun Sınırlandırılması


Bu site “olduğu gibi” sunulmaktadır. İşbu hüküm ve şartlar veya site ile bağlantılı olarak, söz konusu beyan ve garantilerin hukuken hariç tutulabilir beyan ve garantiler olmadığı haller dışında, ticari elverişlilik, ihlal bulunmaması veya belirli bir amaca uygunluk da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, her ne olursa olsun herhangi bir türden hiç bir açık veya zımmi beyan veya garantide bulunmamaktayız.


Tabi olunan hukuk çerçevesinde müsaade edilen en geniş ölçüde, herhangi bir durumda, herhangi bir (a) İşte meydana gelen aksaklık;

(b) Siteye erişimdeki gecikmeler veya erişimdeki aksaklıklar;

(c) Verilerin teslim edilmemesi, yanlış teslim edilmesi, bunlardaki yolsuzluk, tahrip veya başkaca bir değişiklik;

(d) Site’deki web sitesi dışındaki bağlantılar ile yapılan muameleler veya bunların varlığı neticesinde katlanılan herhangi bir türden bir zarar veya ziyan;

(e) Üçüncü kişilerin web sitelerine dair olanlar da dahil olmak üzere site’nin kullanımı ile bağlantılı olarak meydana gelebilecek bilgisayar virüsleri, sistem arızaları veya bozuklukları;

(f) İçerikteki herhangi bir yanlışlık veya eksiklik; veya

(g) Makul kontrolümüz dışındaki olaylardan sorumlu veya yükümlü olmayacağımızı (ister sözleşme, ister haksiz fiil, ister başkaca bir çerçevede) kabul ediyorsunuz.


Ayrıca, hukuk çerçevesinde müsaade edilen en geniş ölçüde, işlemin şekline bakılmaksızın, ister sözleşme, ister haksiz fiil ister başkaca bir çerçevede ve söz konusu zarar ihtimali hakkında tarafımıza görüş bildirilmiş olsa dahi, site’ye veya site’yi kullanımınıza ilişkin herhangi bir türden herhangi bir doğrudan, özel, cezai, arızi veya neticesel zararlardan (kar kayıpları da dahil) da sorumlu tutulmamaktayız.


Site’nin kullanımı veya işbu Hüküm ve Şartlar’dan kaynaklanan veya bunlarla ilgili hiçbir iddia veya davanın, söz konusu iddia veya dava sebebinin ortaya çıkmasından itibaren bir (1) yıl sonra ileri sürülemeyeceğini kabul ediyorsunuz.


Tazminat

Bizi, Site’yi kullanımınız veya işbu Hüküm ve Şartlar’ı ihlalinizden kaynaklanan herhangi bir üçüncü kişiye ait iddia, dava veya talep neticesinde ortaya çıkan makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere herhangi bir zarar, ziyan veya masrafa karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve bunlardan zarar görmememizi sağlamayı kabul ediyorsunuz. Ayrıca, bizi, yazılım robotları, örümcekler, ağ gezginleri veya benzeri veri toparlama ve ayrıştırma araçlarını kullanımınız veya altyapımıza makul olmayan bir külfet yaratabilen herhangi başkaca bir işlem neticesinde ortaya çıkan makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere herhangi bir zarar, ziyan veya masrafa karşı tazmin etmeyi de kabul ediyorsunuz.


Uyuşmazlıklar


Site’ye ilişkin herhangi bir uyuşmazlık ile ilgili olarak, tüm haklar ve yükümlülükler ve işbu Hüküm ve Şartlar ile tasarlanan tüm işlemler, sanki Hüküm ve Şartlar tamamen Türkiye’de akdedilen ve ifa edilen bir sözleşmeymiş gibi Türk kanunlarına tabi olacaktır. Herhangi bir şekilde Site’yi kullanımınıza ilişkin herhangi bir uyuşmazlık, Türkiye’deki mahkemeler ve icra dairelerine sunulacak olup, siz de bunların yargılama yetkisini ve muamelelerini kabul ediyorsunuz; ancak, fikri mülkiyet haklarımızı veya bağlı kişilerimiz, ortaklarımız veya lisans verenlerimizin fikri mülkiyet haklarını herhangi bir şekilde ihlal ettiğiniz veya ihlal etme tehdidinde bulunduğunuz veya başkaca bir şekilde hakkaniyet çerçevesinde bir dava sebebine sahip olduğumuz takdirde, yetkili yargı çevresindeki herhangi bir mahkeme yahut tahkim nezdinde yargılama yapılması gerekirse, söz konusu mahkeme yahut tahkimin yargılama yetkisi ve görevine rıza göstermektesiniz.


Bildirimlerin Site’de Yayınlanması veya E-posta yoluyla Elektronik Olarak Alınmasına İlişkin Rıza


İşbu Hüküm ve Şartlar’ın atıf yaptığı herhangi bir anlaşma, bildirim, açıklama veya başkaca haberleşmeleri (birlikte, “Bildirimler”) tarafımızdan e-posta veya bildirimlerin Site’de yayınlanması da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere elektronik yollardan almaya rıza gösteriyorsunuz. Tarafınıza elektronik olarak sağladığımız tüm Bildirimler’in söz konusu haberleşmelerin yazılı olmasına dair herhangi bir yasal gerekliliği yerine getireceğini kabul ediyorsunuz. Bildirimler’i elektronik olarak almaya dair rızanızı geri çekmek için, söz konusu rızanın geri çekildiğine dair ……….@………. adresine e-posta göndererek bildirimde bulunmalı ve Site’yi kullanmaya son vermelisiniz. Bu durumda, işbu Hüküm ve Şartlar uyarınca tarafınıza verilen tüm haklar kendiliğinden son bulacaktır. Maalesef, bu Site’nin faydalarını elektronik olarak Bildirim almaya rıza göstermeyen herhangi bir kullanıcıya sağlayamıyoruz.


Bildirim almaya ilişkin bu rızanın pazarlama haberleşmeleri almaya ilişkin olarak yapabileceğiniz herhangi bir seçimden tamamen ayrı olduğunu lütfen not ediniz.


Genel Hükümler


İşbu Hüküm ve Şartlar’ın, Site’yi kullanımınıza dair aramızdaki tam ve münhasır anlaşmayı teşkil ettiğini ve bundan önceki tüm teklif, anlaşma veya diğer haberleşmelerin yerine geçtiğini ve bunlardan üstün geldiğini onaylıyor ve kabul ediyorsunuz.


Münhasıran kendi takdirimiz doğrultusunda, işbu Hüküm ve Şartlar’ı, değişiklikleri Site’de yayınlamak ve söz konusu değişikliğe ilişkin bildirimde bulunmak suretiyle herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Herhangi bir değişiklik, Site’de yayınlanmasının ve söz konusu değişikliğe ilişkin bildirimin çıkartılmasının hemen ardından yürürlüğe girer. Bundan sonra Site’yi kullanmaya devam etmeniz, değiştirilen tüm söz konusu Hüküm ve Şartlar’a ilişkin kabulünüzü teşkil eder. Önceden bildirimde bulunarak veya bulunmadan, işbu Hüküm ve Şartlar ile verilen haklardan herhangi birisini feshedebiliriz. Duruma göre, Site’nin tüm kullanımlarına son vermek de dahil olmak üzere, herhangi bir fesih veya başkaca bir bildirime derhal uyacaksınız.


İşbu Hüküm ve Şartlar’da yer alan hiçbir husus, aramızda herhangi bir acentelik, ortaklık veya başkaca bir ortak işletme şekli yaratıyormuş gibi yorumlanmayacaktır. İşbu belgenin herhangi bir hükmünü ifa etmenizi talep etmememiz, bundan sonra herhangi bir zamanda söz konusu ifayı talep etmemize ilişkin hakkın tamamını etkilemeyecek olduğu gibi, herhangi bir hükmün ihlaline ilişkin bir feragat, hükmün kendisinin feragat olarak ele alınmayacak veya böyle sayılmayacaktır. İşbu Hüküm ve Şartlar’ın herhangi bir hükmünün herhangi bir tabi olunan hukuk çerçevesinde bundan böyle icra edilemez veya geçersiz hale gelmesi veya herhangi bir tabi olunan hakem kararı veya mahkeme hükmü ile böyle ilan edilmesi durumunda, söz konusu icra edilemezlik veya geçersizlik durumu, işbu Hüküm ve Şartlar’ı bir bütün olarak icra edilemez veya geçersiz hale getirmeyecek, ancak bu işbu Hüküm ve Şartlar, yargılama mercii tarafından mümkün mertebe, tarafların orijinal hükümde yansıtılan asıl niyetlerini en iyi şekilde yansıtacak şekilde yorumlanacaktır.